Nyhetsmelding

Dentinor har ett samarbete med Europas främsta tillverkare av Ortodonti, Forestadent.

Samarbetet innebär att Dentinor lanserar det väletablerade varumärket Accusmile i Sverige.

Accusmile är tandreglering med osynliga tandskenor. Forestadent har funnits i över 30 år och har sedan starten varit fokuserad på ortodonti. 

För mer information kontakta, Country Manager Helén Huttunen +46 735 600092

DENTILINE – patientinformation

Det enkla valet med osynlig tandreglering

Har du en eller två roterade tänder, eller vill du få en jämn tandbåge? Drar du dig för att tandreglera dina tänder pågrund av den faststittande traditionella tandreglering som oftast erbjuds?

DENTILINE Webbsida www.dentiline.se

VAD ÄR DENTILINE?

DENTILINE är det perfekta valet vid tandreglering, helt osynlig och bekväm. DENTILINE framställs av transparenta skenor gjorda av plast. Skenan är enkel att placera på tänderna, du byter skena stegvis under behandlingen allt eftersom tändernas position förflyttas – tills du uppnår ditt önskade  resultat. Du kommer får en exakt tid när behandlingen är färdig samt kostnad innan beställning.

HUR FUNGERAR DENTILINE

Om du är nyfiken och vill veta mer om tandreglering med DENTILINE, kontakta din tandläkare och efterfråga DENTILINE. Kontakta TIC DP om du behöver hjälp att finna en tandläkare som arbetar med DENTILINE i närheten av Dig.

Första konsultation 

Du och din Tandläkare utvärderar behovet av tandreglering. Därefter tar ni beslut om ni önskar fortsätta behandlingen eller inte. Går ni vidare med behandlingen behöver Tandläkaren ta ett avtryck av dina tänder och processen kan påbörjas. När tandläkaren sänder in beställningen kan man notera önskemål om regleringen. När avtrycket skickas till Tandteknisklaboratoriet kommer det ta ca 7 dagar innan ni får behandlingsförslaget, ni kommer se hela  behandlingsgången från start till färdigt resultat via en videofilm.

SE ÖVER BEHANDLINGSFÖRSLAG

Behandlingsförslag är analyserat och utarbetat av med senaste teknologi. Förslaget är baserat på önskemål, samt en optimal tanduppställning. Du kommer få behandlingstid och pris. Du kan godkänna förslaget, be om justeringar även avbryta behandlingen här.

Antal skenor = pris

Priset på din behandling avgörs av hur stora förändringar som ska utföras för att uppnå önskat resultat. I behandlingsförslaget kommer det att specificeras hur många skenor som behövs och vad behandlingen kommer att kosta. Normalt kostar en behandling 18-40.000 kronor, och tar ca  3-8 månader.

Din insats är viktig för resultat

När du har godkänt behandlingen tar produktionen av skenor ca. 3 veckor. Du kommer att få ett fint set med skenor och en instruktion hur du använder skenorna. Du måste använda skenorna dag och natt, du tar ut skenan vid måltid och rengör tänderna därefter för att applcera skenan igen. Det er viktig att inte slarva med skenan, det påverkar behandlingen och resultatet blir ej som önskat. Din Tandläkare kommer ha löpande uppföljning av behandlingen.

Efter din behandling

Tänder är levande och mobila, ofta kommer tänderna att vilja röra sig tillbaka till urspungsplacering. Som vid alla regleringar av tänder kommer du att behöva använda nattskena eller retainer för att bibehålla det resultat som tandregleringen gett. Hur länge du behöver använda nattskena för  stabilisering varierar från person til person.

Nyhetsmelding

Dentinor har ett samarbete med Europas främsta tillverkare av Ortodonti, Forestadent.

Samarbetet innebär att Dentinor lanserar det väletablerade varumärket Accusmile i Sverige.

Accusmile är tandreglering med osynliga tandskenor. Forestadent har funnits i över 30 år och har sedan starten varit fokuserad på ortodonti. 

För mer information kontakta, Country Manager Helén Huttunen +46 735 600092